DK

ARBEJDE 
Sandegårds arbejde er grundet i mime. Den frie bevægelse og udtryk har altid været en vigtig del af Sandegårds virke og filosofi. Et vigtigt mål for arbejdet er at det -uanset hvilken udformning det har- giver genklang hos publikum.
Udtryk
Sandegård har et meget vedkommene og udtryksfuldt nærvær på scenen. Grimmagerne er svære at skjule, og bevægelserne har tendens til at eksplodere i groteske og fysiske udfoldelser, umuligt at tøjre, og som kun med nød og næppe kan kontrolleres.

EN

WORK

The work of Sandegård is grounded in mime. The free movement and free expression has always been an important element in the work and philosophy of Sandegård.
An important goal for Sandegård is that the work will echo in the audiense. 
Expression:
Sandegård has a very expressive and sensitive presence on stage. The grimmages are hard to hide, the gestures tend to explode in a grotesque and fysical display. Impossible to tether and barely possible to control.